جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت دائم برای تمام اروپا ( اجازه کار و سکونت )


1) مدت اعتبار اقامت :
دائم با تمدید هر ۵سال یک بار
2) مدت زمان انجام کار : سه الی چهار ماه

برای آشنایی با روند انجام کار به ادامه مطلب رجوع کنید

روند کار :
پس از عقد قرارداد و پردا
خت نیمی از هزینه مورد نظر ، فرد متقاضی به یکی از کشور های اروپایی رفته و کارهای اداری را انجام می دهد ( یک هفته زمان برای انجام تمامی کارهای اداری در نظر گرفته شده و هزینه آن بر عهده شرکت می باشد ) بعد از 2 ماه و نیم اقامت فرد همراه با خانواده آماده بوده و متقاضی می تواند اقامت خود را از یکی از سفارت های مربوطه دریافت کند.