جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت کاری برای کشور سوئد


1) مدت اعتبار اقامت :
2 سال
2) مدت زمان انجام پروسه : 6  ماه
این مورد به دلیل تکمیل ظرفیت دیگر ارائه نمیشود