جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت دانشجویی برای اروپا


1) مدت اعتبار اقامت :
به مدت دوره تحصیلی شما بستگی دارد
2) مدت زمان انجام کار : به طور میانگین دو ماه می باشد البته بستگی به رشته مورد انتخاب دارد
3) هزینه مورد نیاز : پنج میلیون تومان

اقامت دانشجویی از طریق پذیزش دانشگاهی صورت می گیرد ( اجازه کار و اقامت تا زمانی است که فرد متقاضی مشغول به تحصیل می باشد )