جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت تجاری فقط برای کشور سوئد


1) مدت اعتبار اقامت: دو سال
2) مدت زمان انجام کار : 12 الی 18 ماه
3) سرمایه مورد نیاز : 100 هزار یورو

فرد متقاضی می تواند بعد از دو سال اقامت دائم را اخذ و از خدمات رفاهی و اجتماعی سوئد بهرا مند شود.