X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

ویزای مسافرت به اروپا (ویزای توریستی)


ویزای اروپا: 1ساله

1) مدت اعتبار اقامت : 1 سال

2) مدت زمان انجام پروسه : 1 ماه


ویزای اروپا : 3 ماهه

1) مدت اعتبار اقامت : 3 ماه
2)مدت زمان انجام کار : 1 ماه

جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت دائم برای تمام اروپا ( اجازه کار و سکونت )


1) مدت اعتبار اقامت :
دائم با تمدید هر ۵سال یک بار
2) مدت زمان انجام کار : سه الی چهار ماه

برای آشنایی با روند انجام کار به ادامه مطلب رجوع کنید

جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت دانشجویی برای اروپا


1) مدت اعتبار اقامت :
به مدت دوره تحصیلی شما بستگی دارد
2) مدت زمان انجام کار : به طور میانگین دو ماه می باشد البته بستگی به رشته مورد انتخاب دارد
3) هزینه مورد نیاز : پنج میلیون تومان

اقامت دانشجویی از طریق پذیزش دانشگاهی صورت می گیرد ( اجازه کار و اقامت تا زمانی است که فرد متقاضی مشغول به تحصیل می باشد )

جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت کاری برای کشور سوئد


1) مدت اعتبار اقامت :
2 سال
2) مدت زمان انجام پروسه : 6  ماه
این مورد به دلیل تکمیل ظرفیت دیگر ارائه نمیشود

جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389

اقامت تجاری فقط برای کشور سوئد


1) مدت اعتبار اقامت: دو سال
2) مدت زمان انجام کار : 12 الی 18 ماه
3) سرمایه مورد نیاز : 100 هزار یورو

فرد متقاضی می تواند بعد از دو سال اقامت دائم را اخذ و از خدمات رفاهی و اجتماعی سوئد بهرا مند شود.